Non-Gaussian nature of glassy dynamics by cage to cage motion

B. Vorselaars, A.V. Lyulin, K. Karatasos, M.A.J. Michels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

52 Citaten (Scopus)
117 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Non-Gaussian nature of glassy dynamics by cage to cage motion'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Fysica en Astronomie