Non-embeddable quasi-residual designs with large K

J.H. van Lint, V.D. Tonchev

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
104 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)359-362
TijdschriftJournal of Combinatorial Theory, Series A
Volume37
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1984

Citeer dit