Non-derivable itemset mining

T. Calders, B. Goethals

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

95 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Non-derivable itemset mining'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen