Non-convex rate dependent strain gradient crystal plasticity and deformation patterning

T. Yalcinkaya, W.A.M. Brekelmans, M.G.D. Geers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

44 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Non-convex rate dependent strain gradient crystal plasticity and deformation patterning'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen