Nominal algebra

M.J. Gabbay, A.H.J. Mathijssen

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

    Originele taal-2Engels
    TitelProceedings 18th Nordic Workshop on Programming Theory (NWPT'06, Reykjavik, Iceland, October 18-20, 2006)
    StatusGepubliceerd - 2006

    Citeer dit