Nomenclature for chromatography

L.S. Ettre

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  376 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  This report presents definitions of terms and symbols used in all chromatographic separations. The reports covers gas, liquid, size-exclusion, ion-exchange and supercritical-fluid chromatography and both column and planar modes of separation. Definitions are included for the description of the separation process, the chromatographic system and equipment and the properties of detectors.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)819-872
  TijdschriftPure and Applied Chemistry
  Volume65
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1993

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Nomenclature for chromatography'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit