Nokken met die tanden! (4)

C.S. Kleinman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

4 Downloads (Pure)

Samenvatting

Nokken en tanden worden bi] berekeningen veelal op dezelfde manier behandeld, waarbij verwezen wordt naar NEN 6720 (VBC). De dwarskracht slankheid voor tanden wordt verondersteld zeer klein te zijn, wat de weg vrij maakt om met een zeer hoge t1 te rekenen. De onjuistheid hiervan werd toegelicht in Cement 2006/7111. Nadere aanvullingen hierop in de vorm van proeven op ware grootte volgden in Cement 2007/2121 en een voorbeeld werd behandeld in Cement 2007/3 (3]. Hierbij werd eveneens aandacht geschonken aan de optredende krachten in de beugels. In dit artikel wordt een aantal aspecten nader toegelicht.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)6-9
Aantal pagina's4
TijdschriftCement
Volume61
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit