Nokken met die tanden! (2) : proevenserie legt fout in voorschriften bloot

C.S. Kleinman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

2 Downloads (Pure)

Samenvatting

Bij berekeningen worden nokken en tanden vaak op dezelfde manier behandeld, met verwijzing naar NEN 6720. De grotere dwarskrachtslankheid voor tanden wordt niet meegenomen, omdat gesteld wordt dat de ophangwapefling de functie van starre ondersteuning in het gehanteerde vakwerkmodel kan vervullen. Dat dit onjuist is werd toegelicht in Cement 2006 nr. 7 [1]. Ter validatie werden begin 2007 proeven op ware grootte uitgevoerd.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)78-80
Aantal pagina's3
TijdschriftCement
Volume59
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit