Noise reduction in computerized tomography images

B. Escalante Ramírez, J.B. Martens

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Noise reduction in computerized tomography images'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen