Noise induced vibration of a thin projection screen

N.B. Roozen, L. Yperlaan

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Noise induced vibration of a thin projection screen'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw en Biologie