Node classification in dynamic social networks

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of AALTD 2016: 2nd ECMLPKDD International Workshop on Advanced Analytics and Learning on Temporal Data, 19 September 2016, Riva del Garda, Italy
Pagina's1-8
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit