NoC-based multiprocessor architecture for mixed-time-criticality applications

K.G.W. Goossens, M.L.P.J. Koedam, A.T. Nelson, S.S. Sinha, S. Goossens, Y. Li, G.D. Breaban, J.R. van Kampenhout, R. Tavakoli Najafabadi, J. Valencia, H. Ahmadi Balef, B. Akesson, S. Stuijk, M.C.W. Geilen, D. Goswami, M. Nabi Najafabadi

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
6 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'NoC-based multiprocessor architecture for mixed-time-criticality applications'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen