Noble-metal-catalysed aqueous alcohol oxidation : reaction start-up and catalyst deactivation and reactivation

V.R. Gangwal, J. Schaaf, van der, B.F.M. Kuster, J.C. Schouten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

26 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Noble-metal-catalysed aqueous alcohol oxidation : reaction start-up and catalyst deactivation and reactivation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen