Noble gas disk MHD generator performance with unstable nonequilibrium plasma

P.R. Karavassilev

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  1704 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
  Begeleider(s)/adviseur
  • Rietjens, L.H.T., Promotor
  • Stefanov, B.J., Promotor, Externe Persoon
  • Veefkind, A., Co-Promotor
  Datum van toekenning16 okt 1990
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's90-9003671-7
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit