No time to spare? Time and technology

S.F. Kingma, F.K. Boersma

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingAcademic

  2 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)351-355
  TijdschriftTime & Society
  Volume11
  StatusGepubliceerd - 2002

  Citeer dit