No improvement without learning: prerequisites for learning the relations between process and product quality in practice

D.M. Solingen, van, E.W. Berghout, R.J. Kusters, J.J.M. Trienekens

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'No improvement without learning: prerequisites for learning the relations between process and product quality in practice'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science