[N,N-Bis(diphenylphosphanyl)-(R)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine-k2P,P']dichloroplatinum(II)

D.M. Tooke, E.J. Zijp, J.I. Vlugt, van der, D. Vogt, A.L. Spek

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelpeer review

  2 Citaten (Scopus)
  100 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  The title compound, [PtCl2(C34H31NP2)], crystallizes with four crystallographically independent molecules. All four molecules have the same R chirality, with P-Pt-P bite angles ranging from 72.14 (5) to 72.38 (5)°.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)m86-m88
  TijdschriftActa Crystallographica, Section E: Structure Reports
  Volume63
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2007

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van '[N,N-Bis(diphenylphosphanyl)-(R)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine-k2P,P']dichloroplatinum(II)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit