NMR transverse relaxation analysis of leather looseness

T.A.P. van Stiphout, L. Pel (Begeleider), P. Galvosas (Begeleider), S. Prabakar (Begeleider), G. Holmes (Begeleider)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

337 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's50
StatusGepubliceerd - 2015

Bibliografische nota

Internship. - TPM-15.

Citeer dit