NMR studies of the bioenergetics and metabolism of microorganisms

K. Nicolaij

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 4 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie NIET TU/e)

92 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • University of Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Kaptein, Rob, Promotor, Externe Persoon
  • Konings, W.N., Promotor, Externe Persoon
  • Hellingwerf, K.J., Co-Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning4 mrt. 1983
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
StatusGepubliceerd - 4 mrt. 1983
Extern gepubliceerdJa

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit