NMR of 31P in CrRuP

H. Nishihara, K. Sato, N. Suzuki, T. Kanomata, G.J. Strijkers, W.J.M. Jonge, de, F. Wagatsuma, T. Shinohara

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)433-435
TijdschriftJournal of the Magnetics Society of Japan
Volume23
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit