NMR nanoparticle diffusometry in hydrogels: enhancing sensitivity and selectivity

Daan W. de Kort, John P.M. van Duynhoven (Corresponding author), Freek J.M. Hoeben, Henk M. Janssen, Henk van As

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)
27 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'NMR nanoparticle diffusometry in hydrogels: enhancing sensitivity and selectivity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen