NMR - Introduction and application to spin polarized Heusler compounds

S. Wurmehl

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelMATCOR Summerschool; Dresden, Germany (11 aug - 15 aug 2008)
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit