N.M.R. in some antiferromagnetic hydrated complex Mn(II) chlorides

W.J.M. Jonge, de

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

120 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics and Science Education
Begeleider(s)/adviseur
  • Leeden, van der, P., Promotor
Datum van toekenning9 apr. 1970
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1970

Citeer dit