NMR imaging of curing processes in alkyd coatings

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

159 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Kopinga, Klaas, Promotor
  • de With, G. (Bert), Promotor
  • Pel, Leo, Co-Promotor
Datum van toekenning24 mei 2006
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-2451-8
DOI's
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit