NMR imaging of curing of alkyds and moisture transport through coatings on wood

Ö. Gezici - Koç

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

218 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Adan, Olaf C.G. , Promotor
  • Keddie, Joseph L., Promotor, Externe Persoon
  • Erich, S.J.F. (Bart), Co-Promotor
Datum van toekenning10 dec 2018
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4651-0
StatusGepubliceerd - 10 dec 2018

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit

Gezici - Koç, Ö. (2018). NMR imaging of curing of alkyds and moisture transport through coatings on wood. Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven.