Nitride materialen veelbelovend voor opslag van waterstof?

H.T.J.M. Hintzen, P.H.L. Notten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Downloads (Pure)

Samenvatting

Fossiele brandstoffen raken langzamerhand uitgeput, komen uit politiek instabiele regio 's en zijn mede-veroorzaker van het broeikaseffect. We ontkomen er dus niet aan over te schakelen op duurzame energie-bronnen, zoals biomassa, zonne- en windenergie. De rol van energiedrager kan in de toekomst worden vervuld door waterstof Directe verbranding van waterstof is toegepas t in de recentelijk geïntroduceerde BMW 7 waterstofauto en levert slechts water als reactieproduct op. Anderzijds kan waterstof op eenvoudige manier in elektriciteit worden omgezet in een brandstofcel. Opslag van waterstof dient echter op een technisch haalbare, economisch aantrekkelijke en wat betreft veiligheid acceptabele manier plaats te vinden.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)24-26
TijdschriftKGK, Tijdschrift voor Klei, Glas en Keramiek
Volume28
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2007

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Nitride materialen veelbelovend voor opslag van waterstof?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit