Nipagin (p-methyl hydroxyl benzoate) as a pesticide against a house dust mite : Dermatophagoides pteronyssinus

J.E.M.H. Bronswijk, van, H.H.M. Koekkoek

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  12 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)748-748
  Aantal pagina's1
  TijdschriftJournal of Medical Entomology
  Volume8
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1971

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Nipagin (p-methyl hydroxyl benzoate) as a pesticide against a house dust mite : Dermatophagoides pteronyssinus'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit