Nineteen urgent research topics in biometrics and identity management

Ben Schouten, Massimo Tistarelli, Carmen Garcia-Mateo, Farzin Deravi, Martin Meints

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Nineteen urgent research topics in biometrics and identity management'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen