Nilpotent approximations of sub-Riemannian distances for fast perceptual grouping of blood vessels in 2D and 3D

Erik J. Bekkers, Da Chen, Jorg M. Portegies

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
126 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Nilpotent approximations of sub-Riemannian distances for fast perceptual grouping of blood vessels in 2D and 3D'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen