Nieuwe toetsingsregel voor de kipstabiliteit van U-profielen - Toetsingsregels voor kipstabiliteit van U-profielen met belastingen op het lijf

H.H. Snijder, J.C.D. Hoenderkamp, M.C.M. Bakker, H.M.G.M. Steenbergen, C.H.M. Louw, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

U-profielen worden in de praktijk veel toegepast als liggers. Helaas ontbreken zowel in Eurocode 3 als in de TGB-Staal toetsingsregels voor excentrisch belaste U-profielen. De auteurs hebben zes suggesties voor toetsingsregels samengevat en onderling vergeleken met eindige elementenberekeningen. Op basis van een uitgebreide parameterstudie en controleberekeningen is een modificatie voorgesteld van één van de gesuggereerde toetsingsregels. Dat Ieidt tot een nieuwe toetsingsregel die volledig in Iijn is met de toetsingsregels van Eurocode 3 voor kipstabiliteit van op buiging belaste liggers bestaande uit dubbelsymmetrische profielen (1-profielen).
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)50-53
Aantal pagina's4
TijdschriftBouwen met Staal
Volume202
StatusGepubliceerd - 2008

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Nieuwe toetsingsregel voor de kipstabiliteit van U-profielen - Toetsingsregels voor kipstabiliteit van U-profielen met belastingen op het lijf'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  • Citeer dit