Nieuwe mogelijkheden in het duurzame, decentrale elektriciteitssysteem

Rik Fonteijn, Martijn H. Roos, J.G. (Han) Slootweg (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

210 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)11-15
Aantal pagina's5
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Natuurkunde
Volume2020
Nummer van het tijdschrift8
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit