Nieuwe maltechnieken voor vrije vormen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

De bouwmethodes voor free form architecture zijn op dit moment niet wezenlijk anders dan bij rechte vormen. Arno Pronk van de TU Eindhoven experimenteert echter met mallen op basis van membranen en gaas, die met spuitbeton worden verhard. De technieken maken eIke vorm mogelijk.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)18-20
TijdschriftBouwwereld
Volume2009
Nummer van het tijdschrift15
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit