Nieuwe ervaringen met een simulator als leermiddel in het lager technisch vakonderwijs

B. van Bronckhorst

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

34 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)194-196
TijdschriftMetaalbewerking
Volume33
Nummer van het tijdschrift9
StatusGepubliceerd - 1967

Citeer dit