Nieuw type coating pakt probleem aan bij de bron

J. Canadell Ayats

Onderzoeksoutput: Andere bijdrageOverige bijdrageAndere onderzoeksoutput

2 Downloads (Pure)

Samenvatting

De Spaanse Judit Canadell-Ayats (TU Eindhoven) doet onderzoek naar 'corrosion protective self healing powder coatings'. Zij kijkt hoe deze deklagen metaal en aluminium kunnen beschermen tegen corrosie door middel van een retro Diels-Alder reactie. Een geslaagde oplossing kan een aanzienlijke kostenbesparing opleveren voor de metaalindustrie.
Originele taal-2Nederlands
UitgeverTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's1
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit