Nieuw licht op de Ec-methode : onderzoek naar de Ec-methode voor gewapende kolommen en een Ec-methode voor voorgespannen kolommen

E. Maren, van, H.W. Bennenk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)18-22
Aantal pagina's5
TijdschriftCement
Volume45
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit