Nieuw in Uniface: DAC8-print, een snelle convertor in enkele en dubbele uitvoering

H. Zeedijk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

28 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)40-41
TijdschriftPTC Print
Nummer van het tijdschrift36
StatusGepubliceerd - 1990

Citeer dit