Niet bij techniek alleen

W.A.T. Meuwese

Onderzoeksoutput: Boek/rapportInaugurale redeAcademic

43 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's15
StatusGepubliceerd - 1990

Bibliografische nota

Afscheidscollege gegeven op 31 augustus 1990 aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Citeer dit