Nickel deposition effects on the growth of carbon nanofibers on carbon paper

S. Celebi, J. Schaaf, van der, T.A. Nijhuis, F.A. Bruijn, de, J.C. Schouten

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

7 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the XIth Netherlands Catalysis and Chemistry Conference (NCCC XI), 01-03 March 2010, Noordwijkerhout
Pagina's297
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit