Nickel-based catalysts for CO2 hydrogenation: preparative aspects and the role of promoters

Wilbert Lintle Vrijburg

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

118 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Hensen, Emiel J.M., Promotor
  • Pidko, Evgeny, Co-Promotor
Datum van toekenning20 sep. 2019
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4841-5
StatusGepubliceerd - 20 sep. 2019

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit