NH3 oxidation to nitrogen and water at low temperatures using supported transition metal catalysts, revised manuscript ISO 71

L. Gang, B.G. Anderson, J. Grondelle, van, R.A. Santen, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

74 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'NH3 oxidation to nitrogen and water at low temperatures using supported transition metal catalysts, revised manuscript ISO 71'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemical Engineering

Material Science

Chemistry