N.G. de Bruijn (1918–2012) and his road to Automath, the earliest proof checker

F. Dechesne, R.P. Nederpelt

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

  5 Citaten (Scopus)
  247 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'N.G. de Bruijn (1918–2012) and his road to Automath, the earliest proof checker'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Kunst en humaniteit