N.G. de Bruijn (1918–2012) and his road to Automath, the earliest proof checker

F. Dechesne, R.P. Nederpelt

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

  5 Citaten (Scopus)
  212 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)4-11
  TijdschriftThe Mathematical Intelligencer
  Volume34
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2012

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'N.G. de Bruijn (1918–2012) and his road to Automath, the earliest proof checker'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit