Next generation reconfigurable computing cell for FPGA

J.P. Theis (Uitvinder), K. Nowak (Uitvinder), J. Meerbergen, van (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit