Next generation multi-material 3D food printer concept

D.J. Klomp, P.D. Anderson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPoster

105 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Next generation multi-material 3D food printer concept'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Food Science