News and Reviews

L. Veldpaus

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)177-179
TijdschriftJournal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development
Volume01
Nummer van het tijdschrift02
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit