News and reviews

L. Veldpaus, M. Turner

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)92-98
TijdschriftJournal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development
Volume2
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit