New terpyridine-functionalized poly(ester)s and metallo-polymers

A. Winter, U.S. Schubert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)693-694
TijdschriftPolymer Preprints
Volume48
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2007

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'New terpyridine-functionalized poly(ester)s and metallo-polymers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit