New technologies and the growing potential of "Value Constellation" based strategies

W.P.M. Vanhaverbeke

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the Founding Conference of the European Academy of Management, European Management Research: Trends and Challenges, 19-21 April 2001, Barcelona
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit