New synthetic methods enabled by photochemistry and electrochemistry in flow

Gabriele Laudadio

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

464 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Noël, Timothy, Promotor
  • Gallucci, Fausto, Co-Promotor
Datum van toekenning27 mei 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5044-9
StatusGepubliceerd - 27 mei 2020

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit