New solvents development for furfural and hydroxymethylfurfural extraction

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresOtherAcademic

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2018

Bibliografische nota

Presentation at NL-GUTS, 2018, September, Dinteloord, The Netherlands

Citeer dit